Partnerska/zakonska terapija in družinska terapija  - za osvežitev, krepitev in povezanost vašega odnosa s partnerjem in otroki.

 

Strokoven pristop in izkušnje 

z več kot 9 letno prakso po podiplomski izobrazbi, jo izvajata zakonca (17 let) v Ljubljani in na Ptuju.

 

Preberite več o naši partnerski / zakonski terapiji

 

Predavanja in delavnice za pare in starše - da boste lažje učinkoviteje medosebno komunicirali, se več smejali, se lažje zbližali in povezali. Le ta so zabavna in sproščujoča. Namenjena so vsem, ki želite občasno osvežiti vaš partnerski odnos ali znanje pri vzgoji otrok. Kaj pravijo udeleženci?

 

 

Izobraževalni programi

 

ZA OTROKE (od 7-9 razreda):

"Moja pot v svet"

 

 

Predlagane nosilne vsebine:

 • Nenasilna komunikacija,
 • Moj odnos do spolnosti,
 • Alkohol in droga,
 • Jaz in moja družina,
 • Strah pred slabo oceno,
 • Kaj so moje vrednote.

Poudarki:

 1. Teoretični uvod
 2. Izkušnje otroka.
 3. Kako najdem svoj prostor kreativnosti.
 4. Igre, ki nakažejo na vlogo in čustveno stanje otroka v družini in šoli.
 5. Osebna in skupinska refleksija ter mnenja učencev.

Rezultat:

 • Vzpodbuditi učenca k pogovoru z učiteljen, kadar je v stiski.
 • Vzpodbuditi inovativnost in kreativnost otrok.
 • Ustvariti dovolj varno okolje, da otroci spregovorijo s sebi.

Program se sestoji iz 4 modulov (1x mesečno po 2 šolski uri), ki se porazdelijo na 4 mesece. Kraj izobraževanja je vaša šola.

 

 

Srečanja vključujejo 4 različne tematike, ki jih dogovorimo skupaj, v zvezi izzivi s katerimi se soočajo vaši učenci.

 

Program je namenjen otrokom in je zasnovan, kot pogovor med učenci. Otroke spodbuja, da na nezavednem nivoju, skozi odzive v igri spregovorijo o sebi, kar bo podano v poročilu šoli.

 

Izvajalec programa za otroke bo za vsako delavnico napisal poročilo, kot refleksija na delavnico, ki jo bo predložil dogovorjeni osebi na vaši šoli. S tem bo šola dobila širši uvid v intrapsihični svet otroka, v medosebne odnose med učitelji, učenci – učitelji, otroci – starši in starši – učitelji.

 


 

ZA STARŠE:»Odgovorno starševstvo«

 

Predlagane nosilne vsebine:

 • Se družina še zna srečati,
 • Vrednote v družini,
 • Otrok in šola,
 • Konflikt med zakoncema in njegov vpliv na starševstvo in družino,
 • Spolnost in telo mladostnika v odnosu,
 • Mladostnik in odvisnost (Droga in alkohol - klic po očetu),
 • Ločitev in odhod,
 • Odnosi s starimi starši,
 • Mladostnik in samomor,
 • Nasilje med otroci.

Poudarki:

 • Teoretični uvod.
 • Soočanje z izzivi, ki jih prinaša starševstvo.
 • Izkušnje staršev.
 • Igranje vlog – simuliranje situacij.
 • Refleksija udeležencev.
 • Iz teorije v prakso – prenos naučenega v prakso.
 • Osebna in skupinska refleksija ter izmenjava spoznanj.

REZULTAT:

 • Uvid v svoj čustveni svet in dinamiko odnosov, ki jih ustvarjam. Zavedanje, da je vsak posameznik del celote in soustvarja sistem v katerem žvi.
 • Osebni razvojni starševski potencial vsakega posameznika.
 • Preko igranja vlog, začutiti otroka v njegovem notranjem svetu čutenja, vedenja in mišljenja.
 • Teoretično poznavanje izbranih tematik ter osebna izkušnja, ki omogoča prenos znanja iz teorije v prakso.
 • Poznavanje osnovnih komunikacijskih večin ter izboljšano razumevanje sebe in drugih.
 • Prepoznati in ozavestiti lastne omejitve in bariere.

Program se sestoji iz 4 modulov (1x mesečno, 2 šolski uri). Kraj izobraževanja je šola, kjer otroci obiskujejo pouk.

 

Srečanja tako vključujejo 10 različnih tematik v zvezi s starševstvom in njihovo vlogo danes in iz obdobja, ko so bili še otroci.

Izjava udeleženke delavnic na O.Š. Olge Meglič ge. Maje Erjavec:

Hvaležna sem svoji odločitvi, da sem obiskala delavnice Tomaža in Sabine Stanovnik. Zavedam se kako pomemebno je pregovoriti z otrokom, takrat, ko te potrebuje, zato sem želela osvojiti vsaj nekaj praktičnih nasvetov, ki bi mi pri tem pomagali.

Ravno predstavitev pogovora med otrokom in staršem v obliki komunikacijske vaje, sem na delavnicah osvojila, kot pripomoček, ki mi bo pomagal, takrat, ko se ne znajdem najbolje. Zdaj vem, da me ni treba biti strah, da je moj način pogovora z otrokom govor v prazno. Iskren pogovor z otrokom je vedno tisti, ki ga otrok želi, čeprav tega ne pokaže na nam prepoznaven način.  Hvala za to izkušnjo.

 

MANJ RAČUNALNIKA-VEČ OTROŠTVA,

VEČ POGOVORA-KASNEJŠA SPOLNOST

Zakonski in družinski center Midva na Ptuju je pripravil  SODOBNO IN INOVATIVNO  izobraževanje za starše osnovnošolskih otrok ki temelji na konceptu iskanja naslednjih rešitve in odgovorov:

 koliko časa naj moj otrok preživi v virtualnem svetu, torej za računalnikom, ob gledanju TV-ja, na igricah,

 • kako reševati vprašanja spolnosti v najstništvu, oz kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo na prezgodnjo spolnost.

 V zakonski center Midva prihaja vse več staršev, ki se soočajo s težavo odvisnosti od računalnika in igric. Obupani so, prebujajo se jim občutki nemoči in strahu. Otroci odklanjajo hrano, pozabijo iti na WC, niso zaspani in starši tožijo, da otroka ves dan kontrolirajo in pulijo iz računalnika - igric, pokra, facebooka itd.

 Starši nemirnega otroka velikokrat umirijo z igricami, televizijskimi programi. Otrok, ki je za računalnikom nima nobenih potreb, ni zahteven, v hiši je tišina in starša imata mir.  Nemir, ki ga izraža otrok, je verjetno nemir družine kot celotnega sistema. Ker starša otroku ne pomagata predelati nastalih stisk, mu zaposlitev z računalnikom omogoča umik od le teh, saj jih takrat ne čuti. Odraščajoč otrok v družinskem sistemu, si sam ne zmore postaviti mej, zato to morata to storiti starša, ki mu  s tem  pokažeta model , kako postavite meje sebi in drugim, kar boo otrok še kako potreboval, ko odraste.

 Prav tako pa se otrok že zelo zgodaj v svojem razvoju sreča z vsebinami spolnosti. Mama bo skozi razvoj hčerki dala odgovor, kaj pomeni biti ženska, kaj pomeni sprejeti sebe, svoje telo in se imeti rada. Dala bo odgovor, kaj pomeni biti ženska ob moškem, mama ob očetu… Oče bo dal odgovor, kaj pomeni spoštovati žensko v odnosu in kaj pomeni zanj biti moški ob ženski, oče ob mami. Tukaj je tisto ključno, kar bo otrok iskal in odnesel v svet.

 Hčerka bo vedno iskala model moškega, kot je njen oče, torej če je oče spoštoval mamo ter je zmogel ostati prisoten in sproščen ob svoji ženi, hčerka ne bo iskala zlorabe, poniževanja in zavrženosti. Iskala bo model očeta. Iskala bo spoštovanje. Če je mama znala najti stik z očetom, se umiriti ob njem, ga sprejeti in ga imeti rada, bo hčerka ta model ponotranjila in ga odnesla v svet v odnose z moškimi. Enako je s sinom. Oče in mama imata odgovor, kaj pomeni biti moški v odnosu z žensko. To je ključno.

 Ključ za rešitev otrokovih stisk se torej skriva pri starših in njunem sodelovanju. Kaj se dogaja čustveno v družini med staršema, koliko sta prisotna z mejami, koliko sodelujeta z otroki? Ali oče v sodelovanju z mamo postavlja strukturo družini, otrokom ali sta starša dosledna, predvidljiva?

 

Cilj  izobraževanja:

je vzpostaviti  spodbudno razvojno-izobraževalno okolje, kjer starše nagovorimo k postavljanju mej, jih seznanimo s posledicami permisivne oz. avtoritarne vzgoje  ter skupaj iščemo rešitve drugačnega sodelovanja z otrokom, kjer se otrok počuti varno.

 

Namen izobraževanja:

 Starše soočiti s posledicami permisivne oz. avtoritarne vzgoje.

 • Skupaj z starši iskati konstruktivne rešitve vzgoje.
 • Soočanje z vzgojnimi prijemi in njihovimi posledicami, kot so pretirano popustljiva družina, ali pretirano avtoritarna družina.
 • Pogovor o načinih sodelovanja z otrokom in konstruktivno preživetega časa.
 • Izobraževanje daje možnost širokega  spektra različnih znanj: učinkovitega starševstva, komunikacije, motivacije otroka, sodelovanja, konstruktivno preživetega časa z otrokom in družino, regulacijo emocij otroka, sodobni izzivi družine, razumevanje sebe, kot posameznika in drugega kot moje lastno ogledalo,..

 

Izobraževanje vključuje različne metode dela:

 - predavanja,

 - osebne izkušnje staršev,

 - skupinsko delo,

 -igranje vlog starševstva.

 

REZULTATI:

 • Kvalitetnejši in bolj ozaveščen odnos do otrok.

 Razumevanje potreb in želja otroka in njegovega vedenja.

 • Ozaveščanje vlog posameznika v družini.

 • Uvid v strukturo, pravila in omejitve v družini.

 • Osvojitev uporabnih kreativnih tehnik, ki omogočajo večjo inovativnost ter fleksibilnost otroka.

 • Več idej in boljša odzivnost na otroka.

 • Poglobitev razumevanja otroka in njegovih razvojnih težav.

 • Uvid v otrokov svet čutenj.

 • Razumevanje lastnega vedenja (prepričanj, vrednost, stališč, ...) in vedenja drugih.

 • Sprejemanje soljudi ter vpogled v njihove motive, vedenja in čutenja ...

 Ljudje se največ naučimo skozi lastno izkušnjo, zato bo izobraževanje temeljilo na učenju skozi lasten svet čutenj in doživljanj. Predavanja so dinamične, zanimiva in na trenutke izzivalna, saj spodbujajo da starš začuti otroka v stiski in se nauči njegovo stisko ovrednotiti in vzeti zares.

 Program se sestoji iz 2 modulov (2x mesečno po 2 šolski uri). Način izvedbe  in vsebinske teme lahko uskladimo z našim skupnim dogovorom. Lahko pa se odločite za predavanje, ki bo potekalo dve šolski uri in predlagate naslov.  Glede na vaše potrebe in bomo samo za vas pripravili delavnico, ali predavanje po vaših željah.

 Kraj izobraževanja:  vaša šola.

 Termini:  v skladu z našim skupnim dogovorom.

 Število udeležencev: za predavanje ni omejeno. 

 


 

ZA UČITELJE:

»Čustveno inteligentno komuniciranje z otroki«

Predlagane nosilne vsebine:

 

zaucitelje

 • Otrok v razredu, kot odraz družine,
 • Agresivnost otrok in nenasilna komunikacija,
 • Reševanje konfliktov v razredu,
 • Čustvena inteligenca otroka,
 • Konflikti med učenci, kot odraz sistema družine,
 • Uspeh ali neuspeh,
 • Odnos dijak – profesor,
 • Pričakovanja, kritika, strah otroka pred neuspehom,
 • Zahteve šole, zahteve staršev,
 • Delovne navade.

 

 • Poudarki:
  Teoretični uvod.
 • Soočanje z izzivi, ki jih prinaša poklic učitelja.
 • Izkušnje učiteljev.
 • Igranje vlog – simuliranje situacij.
 • Refleksija udeležencev.
 • Iz teorije v prakso – prenos naučenega v praks.
 • Osebna in skupinska refleksija ter izmenjava spoznanj.

 

 • REZULTAT:
  Kvalitetnejši in bolj ozaveščen odnos do otrok.
 • Razumevanje potreb in želja otroka in njegovega vedenja. 
 • Ozaveščanje vlog posameznika v razredu.
 • Uvid v strukturo, pravila in omejitve v razredu.
 • Osvojitev uporabnih kreativnih tehnik, ki omogočajo večjo inovativnost ter fleksibilnost otroka. 
 • Več idej in boljša odzivnost na otroka. 
 • Poglobitev razumevanja otroka in njegovih razvojnih težav.
 • Uvid v otrokov svet čutenj. 
 • Razumevanje lastnega vedenja (prepričanj, vrednost, stališč, ...) in vedenja drugih. 
 • Sprejemanje soljudi ter vpogled v njihove motive, vedenja in čutenja ...

 

 

Program se sestoji iz 4 modulov (1x mesečno po 2 šolski uri). Program se lahko izvede tudi v celodnevnih delavnicah – v skladu s predhodnim dogovorom.

 

Kraj izobraževanja je vaša šola.

Termini: V skladu z našim skupnim dogovorom. 

 

Srečanja vključujejo 10 različnih tematik iz področja relacije učitelj : učenec, učitelj : starš učenca.

 

Program je namenjen učiteljem in njihovi vlogi v razredu in globljemu razumevanju odnosa s posameznim učencem, kot tudi gradnji odnosa med starši in učitelji.

 


 

Za starše in vzgojitelje predšolskih otrok »SODELUJMO Z OTROKOM«

Pripravili smo
SODOBNO IN INOVATIVNO
izobraževanje za starše predšolskih otrok


V vsakem izmed nas se skrivajo še neodkriti potenciali in možnosti za osebno rast. Zato je družinski in zakonski center Midva na Ptuju, katerega zastopnika sva z možem, pripravil program izobraževanja za starše predšolskih otrok, ki temelji na konceptu razvojne dinamike starša, otroka, partnerskega odnosa in družine kot celote.

Cilj delavnic je vzpovstaviti varno in vzpodbudno razvojno-izobraževalno okolje, kjer starši medsebojno izmenjujejo izkušnje, uvide, mnenja in spoznanja ter drug drugega podpirajo pri svoji osebni vlogi v družini. Kajti šele zavedanje, kdo sem kot starš in kakšna je moja vloga v sistemu, doprinese globlji stik z otrokom, kar pozitivno vpliva na psihični, čustveni in vedenjski razvoj otroka.

Namen izobraževanja
Otroci potrebujejo občutek, da so vredni in pomembni, da je njihov čustveni svet ovrednoten. Zato so toplina, ovrednotenje čutenj in čustvena odzivnost najpomembnejši dejavniki čustvenega razvoja predšolskega otroka. Prav tako, pa otroka zaznamuje tudi starševski model, po katerem otroci prepoznajo, kako biti fant, punca in globina intime, ki jo partnerja premoreta v odnosu. Bolj kot je družina zdrava, bolj je fleksibilna in sproščena. Zato je naš namen doseči večjo fleksibilnost v sistemu posamezne družine. Kajti večja kot je fleksibilnost, globlja je povezanost, meje so fleksibilnejše in hkrati dovolj trdne za razvoj otroške identitete, več pa je tudi ljubezni in spoštovanja med člani družine. Program, ki smo ga pripravili za vaše vrtce bo omogočil staršem zdravo, učinkovito in povezano sodelovanje z otrokom, vzgojiteljem pa boljše sodelovanje s starši otrok, ki obiskujejo vaš vrtec.


»Globja pripadnost med mamo, očetom in otrokom omogoča
globji in tesnejši čustveni stik
ter močnejšo pripadnost družini.«

 

Izobraževanje bo pokrivalo širok spekter različnih znanj: učinkovito starševstvo, komunikacijo, motivacijo otroka, sodelovanje, konstruktivno preživet čas z otrokom in družino, regulacijo emocij otroka, sodobni izzivi družine, razumevanje sebe, kot posameznika in drugega kot moje lastno ogledalo,..

Izobraževanje bo vključevalo različne metode dela:

- predavanja,
- delavnice,
- osebne izkušnje staršev,
- skupinsko delo,
- intrapsihicna raven posameznika,
- interpersonalna raven dveh posameznikov v odnosu,
- tehnike in metode relacijsko družinskega pristopa,
- neizkoriščen čustveni potencial tako družine kot posameznika,
- igranje vlog,
- ...

Predlagane nosilne vsebine:

• Biti dober starš
• Moja vlaga v družini
• Faze razvoja otroka in njegove potrebe glede na posamezno obdobje,
• Čustveni odzivi starša na predšolskega otroka in nenasilna komunikacija,
• Oče, mama in njun odnos, kot model, kako biti fant, punca in kako oditi v svet
• odhod v vrtec (obdobje separacije),
• Kako vplivajo otroške izkušnje na odraslega posameznika,
• Ločena družina in njen vpliv na predšolskega otroka,


Naslove delavnic predlaganih vsebin lahko oblikujemo skupaj z vašim sodelovanjem, kot tudi vabila staršem.

 

REZULTATI:
• Kvalitetnejši in bolj ozaveščen odnos do otrok.
• Razumevanje potreb in želja otroka in njegovega vedenja.
• Ozaveščanje vlog posameznika v družini.
• Uvid v strukturo, pravila in omejitve v družini.
• Osvojitev uporabnih kreativnih tehnik, ki omogočajo večjo inovativnost ter fleksibilnost otroka.
• Več idej in boljša odzivnost na otroka.
• Poglobitev razumevanja otroka in njegovih razvojnih težav.
• Uvid v otrokov svet čutenj.
• Razumevanje lastnega vedenja (prepričanj, vrednost, stališč, ...) in vedenja drugih.
• Sprejemanje soljudi ter vpogled v njihove motive, vedenja in čutenja ...

 

Ljudje se največ naučimo skozi lastno izkušnjo, zato bo izobraževanje temeljilo na učenju skozi lasten svet čutenj in doživljanj. Delavnice so dinamične, zanimive in na trenutke izzivalne, saj spodbujajo da posameznik pride v stoki s svojim »notranjim« otrokom. Pomembno je, da se tako starši soočijo in začutijo svoja otroška čutenja, ter jih ubesedijo in tako sprostijo in s tem dajo prosto pot blokiranim čutenjem, ki na nezavedni ravni vodijo posameznika in s tem celoten sistem v družini.

 

 

Program se sestoji iz 5 modulov (1x mesečno po 2 šolski uri). Način izvedbe  in vsebinske teme lahko uskladimo z našim skupnim dogovorom.

 

Kraj izobraževanja: vaš vrtec.

Termini: V skladu z našim skupnim dogovorom.

Število udeležencev: največ 30

 

Kontakt: 

Telefon: 030/333-009 

Facebook Spremljajte nas. 

Vprašajte nas

 

 

Aktualno: 

Tomaž Stanovnik je bil povabljen na 2h pogovorno oddajo, ki je bila v živo predvajana na Radiu Sl...

Preberi več->

© 2021 Midva-ZDC • Kopiranje slik in tekstov prepovedano. Tehnična realizacija: Alinet